Privacy Policy

Iklan
Iklan
Iklan
Iklan
Dasar Privasi
 Dasar Privasi
Laman web Flashscore.com.my dan aplikasi mudahalihnya (selepas ini dikenali sebagai ‘Apl‘) menghormati privasi semua pihak yang melihat dan sebaliknya menggunakan Apl (selepas ini dikenali sebagai ‘Pelawat‘), dan komited untuk melindungi privasi mereka. Apl mungkin mengumpul dan menggunakan ‘Data Peribadi‘ (ditakrifkan di bawah) yang berkaitan dengan Pelawatnya untuk membekalkan mereka dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Apl tersebut dan hanya untuk tujuan yang telah dinyatakan dengan jelas di bawah.
Dasar Privasi ini mematuhi Konvensyen antarabangsa dan undang-undang EU termasuk Peraturan Perlindungan Data Umum (Peraturan (EU) 2016/679), sebagaimana diubah ke undang-undang Malta dalam Akta Perlindungan Data (Bab 440 undang-undang Malta), Peraturan (Notis undang-undang 16 daripada 2003 termasuk pindaan kemudian) Pemprosesan Data Peribadi (Sektor Komunikasi Elektronik), ia mengamalkan Saranan 2/2001 dari Artikel 29 Parti Bekerja Perlindungan Data, diamalkan pada 17 Mei 2001, mengenai syarat minimum tertentu untuk mengumpul data peribadi secara dalam talian dan melaksanakan peraturan dan amalan lain yang berkaitan.
Pengawal data yang dikumpulkan dan digunakan dari Pelawat Apl adalah Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Prague, Republik Czech dan bertanggungjawab untuk Apl ini.
Pengawal Data boleh dihubungi di gdpr@livesport.eu.
Pembekal boleh dihubungi di gdpr@livesportmedia.eu.
 Tujuan Penyata ini
Tujuan Penyata ini adalah untuk:
nyatakan jenis data peribadi yang akan dikumpulkan oleh Pengawal dari anda dan bagaimana kami akan menggunakan maklumat peribadi anda;
asas di mana setiap data peribadi diproses oleh Pengawal;
memberitahu anda bagaimana Pengawal mengendalikan data peribadi anda;
menjelaskan kewajipan Pengawal di bawah peraturan perlindungan data berkenaan dengan pemprosesan data peribadi anda secara sah dan dengan bertanggungjawab; dan
memberitahu anda mengenai hak perlindungan data anda.
Kami memproses data peribadi anda dengan cara yang sesuai dan sah, sesuai dengan peraturan perlindungan data yang terpakai serta Peraturan Perlindungan Data Umum EU 2016/679 (“GDPR”) yang berkuat kuasa pada 25 Mei 2018.
 Pengumpulan Data Peribadi
Simpan di mana dinyatakan secara khusus dalam Dasar Privasi ini, Apl tidak mengumpul Data Peribadi semasa Pelawat hanya melayari Apl. Namun demikian, Apl memerlukan Pelawat untuk membekalkan beberapa Data Peribadi ketika menggunakan perkhidmatan tambahan atau lanjutan yang disediakan di Apl selepas pendaftaran. Pada kesempatan ini, Apl akan meminta persetujuan Pelawat masing-masing sebelum pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi Pelawat. Semasa pendaftaran atau pada masa lain, Apl boleh meminta Pelawat untuk mengemukakan nama masuk mereka (biasanya alamat e-mel) dan kata laluan.
Pelawat tidak berkewajipan untuk memberi Data Peribadi mereka atau membenarkan Data Peribadi mereka dikumpul oleh Apl. Namun demikian, Apl mungkin tidak dapat memberi Pelawat yang tidak bersetuju dengan pengumpulan Data Peribadi mereka dengan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh Apl.
Walaupun Pelawat mungkin telah bersetuju dengan Apl untuk menggunakan Data Peribadi mereka, mereka berhak untuk membatalkan persetujuan mereka atas apa alasan pun dengan menghubungi gdpr@livesport.eu. Dalam kes pembatalan persetujuan, perkhidmatan tambahan atau lanjutan yang disediakan di Apl setelah pendaftaran tidak lagi tersedia.
 Hak Anda sebagai Subjek Data
Hak Akses
Pelawat berhak untuk meminta Pengawal (ditakrifkan selepas ini) memberi mereka maklumat bertulis mengenai Data Peribadi mereka yang telah dikumpul dan/atau digunakan. Permintaan boleh dibuat dengan mengemukakan permintaan secara bertulis kepada Pengawal (ditakrifkan selepas ini).
Apl berusaha untuk melakukan segala usaha yang wajar untuk mengemas kini Data Peribadi yang dikumpulkan. Walau bagaimanapun, Pelawat dijemput untuk memberitahu Apl mengenai sebarang perubahan pada Data Peribadi mereka yang dipegang oleh Apl.
Pembetulan Menyekat atau Penghapusan Data
Pelawat yang menganggap bahawa mana-mana Data Peribadi mereka yang tidak tepat boleh meminta Pengawal secara bertulis untuk membetulkan data berkenaan. Pelawat juga mempunyai hak untuk meminta Pengawal untuk menyekat atau menghapuskan Data Peribadi mereka sekiranya ia telah disalahgunakan.
Hak untuk membantah
Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa di gdpr@livesport.eu untuk meminta kami supaya tidak memproses Data Peribadi anda bagi tujuan pemasaran cth. menerima maklumat daripada kami mengenai acara yang akan datang, buletin serta penerbitan dan data anda tidak akan lagi diproses untuk tujuan tersebut.
Hak untuk menarik balik kebenaran
Anda berhak menarik balik persetujuan anda terhadap penyataan ini, dan amalan pemprosesan yang dinyatakan di sini pada bila-bila masa saja dengan menghantar satu emel kepada gdpr@livesport.eu. Ini tidak akan mempengaruhi kesahihan pemprosesan yang telah kami jalankan berdasarkan persetujuan sebelum penarikannya. Penarikan balik persetujuan akan menyebabkan kami terpaksa menghentikan perkhidmatan kami dengan segera.
Hak untuk pembetulan
Anda berhak untuk mendapatkan pembetulan bagi segala Data Peribadi yang tidak tepat mengenai anda yang telah kami proses, mengemas kini data yang sudah lapuk dan hak untuk melengkapkan Data Peribadi yang tidak lengkap, termasuk pernyataan tambahan.
Hak untuk memadam
Anda berhak mendapatkan penghapusan Data Peribadi yang kami miliki mengenai anda apabila data peribadi anda tidak diperlukan lagi di mana:
anda menarik balik kebenaran untuk kami memproses Data Peribadi anda;
Data Peribadi anda tidak perlu diproses lagi; atau
Data Peribadi anda telah diproses secara tidak sah.
Hak untuk Sekatan Pemprosesan
Anda mempunyai hak untuk menyekat aktiviti pemprosesan kami di mana:
anda bersetuju dengan ketepatan Data Peribadi ini, untuk jangka masa yang membolehkan kami mengesahkan ketepatan Data Peribadi yang sama;
pemprosesan kami dianggap tidak sah, dan anda menentang penghapusan Data Peribadi anda dan meminta pembatasan penggunaan sebaliknya;
kami tidak lagi memerlukan Data Peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di sini, tetapi anda memerlukannya untuk mewujudkan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang; atau
anda telah membantah pemprosesan kami sementara menunggu pengesahan sama ada alasan sah aktiviti pemprosesan kami mengatasi perkara yang berkaitan dengan anda.
Hak Kemudahalihan Data
Bermula dari 25 Mei 2018, anda berhak untuk menerima Data Peribadi anda dalam format berstruktur dan mudah dibaca mesin dan menghantar data ini kepada Pengawal lain (seperti yang ditentukan dalam GDPR).
 Tujuan pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi
Data Peribadi yang dikumpul oleh Apl akan diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data (Bab 440 Undang-Undang Malta) dan perundangan subsidiari yang digubal di bawahnya serta diproses semata-mata untuk tujuan:
Berkomunikasi dengan Pelawat;
Menghantar kata laluan baru Pelawat ke akaun peribadi masing-masing;
Menyediakan sebarang perkhidmatan lanjutan yang mungkin untuk mengkonfigurasi Apl hingga tahap tertentu;
Menambahbaik kandungan yang ditawarkan oleh Apl;
Menyediakan Pelawat dengan kandungan dan/atau susun atur Apl yang diperibadikan.
 Asas undang-undang untuk pemprosesan
Kami hanya akan memproses Data Peribadi anda yang telah anda berikan persetujuan atau sejauh mana ia diperlukan untuk kami memberi perkhidmatan yang kami tawarkan dan/atau untuk tujuan yang dinyatakan dalam pernyataan ini.
Kami juga mungkin memproses Data Peribadi anda berdasarkan kepentingan yang sah atau untuk mematuhi setiap kewajiban undang-undang. Ini mungkin termasuk pelaksanaan pembelaan terhadap tuntutan hukum atau untuk mematuhi perintah mana-mana mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa.
 Pemasaran
Anda akan menerima komunikasi pemasaran dari kami jika anda meminta maklumat pemasaran tersebut dari kami dengan memberikan maklumat anda melalui Apl ini dan memilih untuk menerima maklumat tersebut.
Kami tidak akan berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran tanpa persetujuan anda yang jelas.
 Pendedahan Data Peribadi kepada pihak ketiga
Pembekal tidak menjual, memperdagangkan atau menyewa atau sebaliknya mendedahkan Data Peribadi Pelawat kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan mereka terlebih dahulu. Namun demikian, Data Peribadi akan didedahkan kepada pihak ketiga sekiranya terdapat kemungkinan penjualan Apl.
Perkara di atas adalah tanpa menjejaskan kewajipan undang-undang yang ada pada Apl untuk mendedahkan Data Peribadi Pelawat kepada pihak ketiga.
Perkara di atas juga tanpa menjejaskan pendedahan yang benar-benar diperlukan sebagai sebahagian daripada satu atau lebih Tujuan untuk mengumpul dan menggunakan Data Peribadi. Dalam kes ini, Apl akan meminta persetujuan nyata dari Pelawat yang berkenaan.
Pembekal berhak untuk menyediakan statistik tentang Pelawat, penjualan, trafik, dan maklumat statistik lain yang berkaitan dengan Apl kepada pihak ketiga, namun begitu, tanpa mengenal pasti Pelawat tertentu.
 Fail Log
Untuk mentadbir Apl dengan lebih baik dan untuk mengumpul maklumat demografi Pelawat bagi penggunaan agregat, Apl secara automatik mencatat alamat IP semua Pelawat dan halaman yang dilihat oleh setiap Pelawat.
 Penafian Kuki
"Kuki" adalah maklumat yang disimpan di komputer Pelawat oleh pelayan web dan digunakan untuk menyesuaikan perkhidmatan web mereka. Apl menggunakan kuki untuk menyimpan maklumat mengenai interaksi Pelawat yang mungkin diperlukan kemudian untuk melaksanakan sesuatu fungsi. Pelawat boleh memilih untuk nyahdayakan kuki dalam tetapan pelayar. Kami menggunakan kuki untuk memperibadikan kandungan dan iklan, untuk menyediakan ciri-ciri media sosial dan untuk menganalisis trafik kami. Kami turut berkongsi maklumat mengenai penggunaan laman web anda dengan rakan analisis Apl kami, sebilangan rakan pengiklanan (terprogram) dan media sosial (hanya semasa anda log masuk melalui akaun sosial anda). Lihat butiran di sini.
Kenyataan ini harus dibaca bersama dengan Dasar Kuki kami dan Notis Privasi lain yang mungkin kami berikan pada masa-masa tertentu apabila kami mengumpul atau memproses Data Peribadi mengenai anda supaya anda mengetahui sepenuhnya bagaimana dan mengapa kami menggunakan Data Peribadi anda. Tetap privasi
 Pemindahan Data Peribadi ke Negara Ketiga
Pengawal tidak memindah mana-mana Data Peribadi di luar Kawasan Ekonomi Eropah dan, jika diperlukan, ia akan memastikan bahawa ada perlindungan yang sesuai untuk memastikan bahawa Data Peribadi anda dilindungi dengan secukupnya.
 Keselamatan
Apl dan Pengawal telah mengambil pelbagai langkah, teknikal dan organisasi, untuk membantu melindungi komunikasi daripada pemusnahan, kehilangan, penyalahgunaan dan perubahan Data Peribadi yang telah dikumpul dan digunakan (termasuk memastikan bahawa setiap pemindahan data terjamin) melalui komunikasi yang selamat di antara peranti Pelawat dan pelayan "HTTPS" Pembekal. Selain itu, semua kata laluan yang anda tetapkan disimpan menggunakan standard BCrypt. Walaupun usaha ini dilakukan, Pembekal tidak dapat menjamin bahawa peristiwa sebegitu tidak akan berlaku.
 Tempoh penyimpanan Data Peribadi
Data Peribadi disimpan hanya untuk jangka masa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya. Sekiranya akaun pengguna tidak aktif selama satu (1) tahun, semua Data Peribadi pengguna yang dikumpulkan akan dihapuskan.
 Laman web/Apl pihak ketiga
Laman web/Apl pihak ketiga tidak dilindungi oleh Dasar Privasi ini. Apl ini menyediakan pautan ke laman web lain untuk kemudahan Pelawat. Apl ini tidak bertanggungjawab untuk kandungan yang dipaparkan di laman web/apl pihak ketiga dan langkah-langkah yang mereka gunakan untuk melindungi privasi anda. Sebarang laman web/apl lain yang diakses oleh Pelawat dari Apl mungkin tidak memiliki Dasar Privasi yang mencukupi.
 Penerimaan Dasar Privasi
Persetujuan Pelawat untuk pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi mereka oleh Apl dan Pengawal dibuat tertakluk kepada Dasar Privasi yang dinyatakan di atas. Pelawat dinasihati untuk melihat Dasar Privasi secara berkala untuk membiasakan diri dengan syarat dan klausa di dalamnya dan dengan apa-apa pindaan yang dari semasa ke semasa dilaksanakan oleh Apl.
 Pembekal
Pembekal adalah Livesport Media Ltd sebuah syarikat yang didaftarkan sewajarnya di bawah undang-undang Malta pada 22 November 2011 dengan nombor pendaftaran C 54555, dan mempunyai alamat berdaftar di CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Untuk menghubungi kami, sila e-mel kepada kami di info@livesportmedia.eu.
 Versi dan Tarikh TP
Penyataan ini dalam versi 1 dikemas kini terakhir pada 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-1)