Iklan
Iklan
Iklan
Dasar Privasi

Pengenalan maklumat

Livesport s.r.o. ("kami" atau "kita") menghormati privasi penggunanya ("anda" atau “awak”). Maklumat ini mengenai pemprosesan data peribadi ("Maklumat") menerangkan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan melindungi data peribadi anda berkaitan dengan laman web kami dalam mana-mana versi bahasa atau lokasi ("Tapak Web"). Kami memproses data peribadi anda berkaitan dengan penggunaan Tapak Web, pendaftaran di Tapak Web, berkaitan dengan pemasaran secara langsung dan berkaitan dengan penyimpanan kuki HTTP pada peranti anda.

 1. Identiti dan maklumat hubungan kami

  1. Kami, sebagai pengawal data peribadi anda, adalah Livesport s.r.o., ialah sebuah syarikat liabiliti terhad, yang mempunyai pejabat berdaftar di Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business Centre, Republik Czech, nombor pendaftaran syarikat 274 33 722, didaftarkan dalam daftar komersial yang disimpan di Mahkamah Perbandaran di Prague, nombor fail C113331.

  2. Maklumat hubungan kami adalah seperti berikut: alamat pos Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Aspira Business Centre, Republik Czech, alamat e-mel privacy@livesport.eu.

  3. Kami telah melantik pegawai perlindungan data yang boleh anda hubungi untuk semua perkara yang berkaitan dengan pemprosesan data peribadi anda dan pelaksanaan hak anda melalui e-mel di dpo@livesport.eu.

 2. PEMPROSESAN BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN TAPAK WEB DAN PENDAFTARAN ANDA

  1. Spesifikasi pemprosesan apabila menggunakan Tapak Web. Jika anda menggunakan Tapak Web, kami memproses untuk tujuan B dan C yang dinyatakan di bawah rekod yang berkaitan dengan penggunaan Tapak Web anda (alamat IP, IP Geo, data sistem operasi, jenis dan versi pelayar anda, dan tetapan pengguna Tapak Web) yang diperoleh secara automatik apabila anda menggunakan Tapak Web dan maklumat umur jika anda telah memberikan kami maklumat sedemikian.

  2. Spesifikasi Pemprosesan Pendaftaran dan Log Masuk. Jika anda mencipta akaun atau log masuk ke Tapak Web menggunakan akaun yang dicipta sebelumnya dari platform atau produk kami yang lain semasa menggunakan Tapak Web, kami akan memproses data peribadi anda apabila anda menggunakan Tapak Web untuk tujuan A, B dan C di bawah, seperti

   1. butiran hubungan, termasuk e-mel, yang anda berikan kepada kami semasa anda mencipta akaun anda;

   2. Maklumat umur, jika diperlukan untuk pendaftaran atau selepas log masuk;

   3. data yang berkaitan dengan penggunaan fungsi Tapak Web (cth. mengundi dalam tinjauan pendapat atau pasukan kegemaran);

   4. pengecam nama samaran untuk memantau operasi Tapak Web dan melaporkan kesalahan teknikal, pengecam lain yang diberi nama samaran yang telah kami sediakan untuk melindungi anda, dan jika anda telah memilih untuk mendaftar atau log masuk ke Tapak Web melalui akaun anda yang sedia ada dengan pihak ketiga (contohnya Facebook, Gmail, Apple), kami juga memproses nama, gambar dan pengecam nama samaran yang dihasilkan oleh pihak ketiga yang diberi kuasa tersebut untuk log masuk;

   5. data mengenai pembelian anda, jika ada, di Tapak Web.

  3. Tujuan pemprosesan. Kami memproses data peribadi anda setakat yang diperlukan untuk tujuan berikut:

   • Tujuan A: Tujuan memproses data peribadi anda adalah untuk melaksanakan kontrak antara anda dan kami atau untuk membolehkan kami mengambil langkah-langkah sebelum memasuki kontrak sedemikian berkaitan dengan pendaftaran atau log masuk anda ke Tapak Web.

   • Tujuan B: Tujuan pemprosesan data peribadi yang dinyatakan di atas adalah untuk memastikan operasi teknikal Tapak Web, iaitu fungsi Tapak Web yang betul dan lancar dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kesilapan teknikal yang dilaporkan dan pengoptimuman seterusnya (pencegahan kesilapan pada masa akan datang) Tapak Web.

    Kami telah menjalankan penilaian sama ada ia mungkin untuk memproses data peribadi anda untuk tujuan ini dan kami juga telah menjalankan ujian perkadaran yang diperlukan, yang menilai kepentingan dalam melindungi hak anda dan kepentingan kami. Kami telah membuat kesimpulan bahawa, memandangkan kebanyakan data peribadi yang kami proses tersedia untuk tujuan lain, bahawa kami menggunakan pengecam yang diberi nama samaran, bahawa penyingkiran kecacatan juga demi kepentingan pengguna Tapak Web, bahawa pengoptimuman Tapak Web seterusnya adalah demi kepentingan semua pengguna Tapak Web, maka tidak kelihatan kepada kami bahawa kepentingan atau hak dan kebebasan asas anda untuk melindungi data peribadi anda melebihi kepentingan sah kami seperti yang dinyatakan di atas.

   • Tujuan C: Tujuan memproses data peribadi anda adalah untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, terutamanya dalam bidang peraturan cukai, perakaunan, dan pengiklanan.

  4. Asas undang-undang. Asas undang-undang untuk pemprosesan data peribadi untuk setiap tujuan adalah seperti berikut:

   1. untuk tujuan A adalah bahawa pemprosesan sedemikian diperlukan untuk pelaksanaan kontrak antara anda dan kami atau untuk membolehkan kami mengambil langkah-langkah sebelum bersetuju dengan kontrak sedemikian dalam pengertian Perkara 6 (1) (b) Peraturan (EU) 2016 / 679 Parlimen Eropah dan Majlis 27 April 2016 mengenai perlindungan seseorang individu berkenaan dengan pemprosesan data peribadi dan pada pergerakan bebas data tersebut dan memansuhkan Arahan 95/46/EC (Peraturan Perlindungan Data Umum) ("Peraturan").

   2. untuk tujuan B adalah kepentingan sah kami di bawah Peraturan Perkara 6 (1) (f) untuk memastikan operasi teknikal Tapak Web.

   3. untuk tujuan C, ini adalah untuk mematuhi kewajipan undang-undang di bawah Peraturan Perkara 6(1)(c).

  5. Tempoh pengekalan. Data peribadi anda akan diproses

   • untuk tujuan A untuk tempoh tiga (3) tahun dari tamatnya kontrak anda;

   • untuk tujuan B untuk tempoh kontrak jika anda telah membuat akaun dengan kami, atau selama 1 bulan selepas menggunakan Tapak Web jika anda belum mencipta akaun; dan

   • untuk tujuan C untuk tempoh yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang mengikut undang-undang yang mengikat secara amnya.

  6. Benefisiari lain. Orang yang menyediakan aktiviti teknikal untuk kami, termasuk orang yang menyediakan kami pengehosan dan perkhidmatan pembangunan perisian, dan syarikat lain dalam kumpulan kami ("kumpulan kami") mungkin penerima lain data peribadi anda. Dalam kes-kes di mana kami dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang yang mengikat secara umum, pihak berkuasa awam yang berkaitan juga boleh menjadi penerima tambahan data peribadi anda untuk tujuan memenuhi kewajipan mereka di bawah perundangan yang mengikat secara umum.

  7. Hak anda. Tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Peraturan dan bergantung kepada tujuan yang dinyatakan, anda mempunyai hak untuk meminta kami memberi anda akses kepada data peribadi anda, hak untuk membetulkan atau memadam data peribadi anda atau sekatan pemprosesannya, dan hak untuk mudah alih data peribadi anda. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta anda mengesahkan identiti anda sebelum mematuhi permintaan tersebut.

   1. Jika anda mengesyaki bahawa pemprosesan data peribadi anda telah melanggar atau melanggar Peraturan, anda mempunyai hak, antara lain, untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan, khususnya dengan pihak berkuasa penyeliaan di Negara Anggota EU di mana anda biasanya bermastautin, mempunyai tempat kerja anda atau di mana tempat pelanggaran Peraturan yang didakwa terletak.

   2. Anda mempunyai hak untuk membantah pada bila-bila masa untuk memproses data peribadi anda untuk tujuan B. Sekiranya anda membantah pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan B, kami tidak akan memproses data peribadi anda melainkan kami menunjukkan alasan sah yang kukuh untuk pemprosesan yang mengatasi kepentingan atau hak dan kebebasan anda atau di mana data diperlukan untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang kami.

   3. Anda tidak diwajibkan untuk memberi kami data peribadi anda. Walau bagaimanapun, penyediaan data peribadi anda adalah keperluan yang diperlukan untuk tujuan A, iaitu untuk kesimpulan dan pelaksanaan kontrak, dan tanpa penyediaan data peribadi anda, tidak mungkin untuk membuat kesimpulan atau melaksanakan kontrak dan ini mungkin menghalang anda daripada menggunakan ciri-ciri dan pembelian tertentu dalam Tapak Web yang hanya tersedia untuk pengguna berdaftar. Pemprosesan data peribadi anda untuk Tujuan C adalah keperluan undang-undang berkaitan dengan pembelian berpotensi anda di Tapak Web.

 3. PEMPROSESAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMASARAN LANGSUNG KEPADA PENGGUNA BERDAFTAR

  1. Spesifikasi pemprosesan. Jika anda mendaftar di Tapak Web, atau log masuk ke Tapak Web menggunakan akaun yang dibuat sebelumnya dari platform atau produk kami yang lain (sebagai pelanggan kami), kami boleh menghantar komunikasi komersial (tawaran pemasaran) mengenai perkhidmatan kami yang serupa mengikut undang-undang yang terpakai secara umum, dan untuk tujuan ini kami memproses:

   1. butiran hubungan, termasuk e-mel, yang anda berikan kepada kami semasa anda membuat akaun anda;

   2. pengecam nama samaran yang telah kami sediakan untuk perlindungan anda da sekiranya anda telah memilih untuk mendaftar atau log masuk ke Tapak Web melalui akaun anda yang sedia ada dengan pihak ketiga (contohnya Facebook, Gmail, Apple), kami juga memproses pengecam nama samaran yang dihasilkan dan disediakan oleh pihak ketiga yang diberi kuasa tersebut untuk log masuk;

   Pemprosesan data peribadi ini tidak berdasarkan persetujuan anda, bagaimanapun, anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan ini pada bila-bila masa.

  2. Tujuan pemprosesan. Tujuan memproses data peribadi anda adalah untuk menghantar komunikasi komersial kepada anda, sebagai pelanggan kami, mengikut undang-undang umum yang mengikat.

  3. Asas undang-undang. Asas undang-undang untuk memproses data peribadi anda adalah bahawa pemprosesan ini diperlukan untuk tujuan kepentingan sah kami dalam pengertian Perkara 6 (1) (f) Peraturan tersebut.

  4. Kepentingan sah kami. Kepentingan sah kami adalah berdasarkan fakta bahawa anda adalah pelanggan kami (pengguna) dan bahawa kami telah memberi anda peluang yang jelas, berbeza, percuma dan mudah untuk memilih keluar daripada penggunaan butiran hubungan elektronik anda untuk menghantar komunikasi komersial apabila mengumpul data peribadi anda.

   1. Kami bertindak mengikut undang-undang yang mengikat secara umumnya apabila menghantar komunikasi komersial.

   2. Kata pendahuluan untuk titik 47 Peraturan menyatakan, antara lain, bahawa "pemprosesan data peribadi untuk tujuan pemasaran langsung boleh dianggap sebagai pemprosesan yang dijalankan untuk kepentingan sah"

   3. Kami telah menjalankan penilaian sama ada ia sah untuk memproses data peribadi anda untuk tujuan menghantar komunikasi komersial kepada anda dan kami juga telah menjalankan ujian perkadaran yang diperlukan untuk menilai kepentingan dalam melindungi hak anda dan kepentingan kami. Kami telah membuat kesimpulan bahawa, memandangkan pemenuhan prasyarat sebelumnya yang dinyatakan dalam undang-undang umum yang mengikat untuk menghantar komunikasi komersial dan juga berdasarkan fakta bahawa anda boleh menolak komunikasi komersial selanjutnya pada bila-bila masa, maka tidak kelihatan kepada kami bahawa kepentingan atau hak dan kebebasan asas anda untuk melindungi data peribadi yang telah anda berikan secara sukarela melebihi kepentingan sah kami dalam menghantar komunikasi komersial.

   4. Berdasarkan perkara di atas dan fakta bahawa anda boleh mengharapkan data peribadi anda diproses secara munasabah untuk tujuan menghantar komunikasi komersial, kami menganggap kepentingan sah kami sebagai asas undang-undang untuk memproses data peribadi anda untuk tujuan menghantar komunikasi komersial.

  5. Tempoh pengekalan. Data peribadi anda akan diproses oleh kami untuk tempoh tiga (3) tahun dari penghujung kontrak anda, tetapi tidak lebih daripada sehingga anda membantah atau membuat apa-apa permintaan lain yang serupa dengan pemprosesan data peribadi untuk tujuan menghantar komunikasi komersial oleh kami, termasuk melaksanakan hak anda untuk memadam data peribadi.

  6. Penerima lain. Individu yang menyediakan perkhidmatan pemasaran untuk kami dan mengikut arahan kami, orang yang mengendalikan tapak web atau aplikasi mudah alih kami (pemproses data) dan syarikat lain dalam kumpulan kami adalah penerima lain data peribadi anda.

  7. Hak anda. Tertakluk kepada terma Peraturan, anda mempunyai hak untuk meminta kami memberikan anda akses kepada data peribadi anda, hak untuk membetulkan atau memadam data peribadi anda, atau hak untuk menyekat pemprosesan data peribadi anda.

   1. Jika anda mengesyaki bahawa pemprosesan data peribadi anda telah melanggar atau melanggar Peraturan, anda mempunyai hak, antara lain, untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan, khususnya dengan pihak berkuasa penyeliaan di Negara Anggota EU di mana anda biasanya bermastautin, mempunyai tempat kerja anda atau di mana tempat pelanggaran Peraturan tersebut terletak.

   2. Anda mempunyai hak untuk membantah pada bila-bila masa untuk memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, termasuk pemprofilan, di mana pemprofilan berkaitan dengan pemasaran langsung tersebut. Jika anda membantah pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, data peribadi anda tidak lagi akan diproses untuk tujuan tersebut.

 4. PEMPROSESAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMASARAN LANGSUNG (DENGAN PERSETUJUAN ANDA)

  1. Spesifikasi pemprosesan. Dengan persetujuan anda, kami memproses

   1. butiran hubungan, termasuk e-mel yang anda berikan kepada kami semasa anda mencipta akaun anda;

   2. Maklumat umur, jika anda telah memberikannya kepada kami;

   3. pengecam nama samaran yang telah kami sediakan untuk perlindungan anda dan, sekiranya anda telah memilih untuk mendaftar atau log masuk ke Tapak Web melalui akaun anda yang sedia ada dengan pihak ketiga (contohnya Facebook, Gmail, Apple), kami juga memproses pengecam nama samaran yang dijana dan disediakan untuk log masuk oleh pihak ketiga yang diberi kuasa tersebut

   4. data mengenai penggunaan Tapak Web oleh anda (contohnya alamat IP dan Geo IP) dan data mengenai peranti anda (contohnya sistem operasi, pelayar dan versi pelayar), yang dikumpulkan secara automatik oleh penggunaan Tapak Web oleh anda;

   untuk tujuan menghantar komunikasi komersial (tawaran pemasaran) yang mempromosikan kami, kumpulan kami atau pihak ketiga atau untuk tujuan menjalankan aktiviti pemasaran lain ke arah anda. Pemprosesan data peribadi ini adalah berdasarkan persetujuan anda yang jelas, yang anda berhak menarik balik pada bila-bila masa.

  2. Tujuan pemprosesan. Tujuan memproses data peribadi anda adalah untuk menghantar komunikasi komersial kepada anda dan menjalankan aktiviti pemasaran lain terhadap anda.

  3. Asas undang-undang. Asas undang-undang untuk pemprosesan data peribadi anda adalah persetujuan anda yang diberikan kepada kami dalam Perkara 6 (1) (a) dari Peraturan itu.

  4. Tempoh pengekalan. Kami akan memproses (mengekalkan) data peribadi anda untuk tempoh empat (4) tahun dari tarikh kami menerima persetujuan anda untuk memprosesnya, dan pemprosesan akan berhenti jika anda menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan ini.

  5. Penerima lain. Individu yang menyediakan perkhidmatan pemasaran dan pengiklanan untuk kami, khususnya entiti yang disenaraikan di sini, serta orang yang mengendalikan tapak web atau aplikasi mudah alih kami dan syarikat lain dalam kumpulan kami (pemproses data), dan rangkaian sosial yang paling banyak digunakan seperti Facebook, Twitter, LinkedIn (sebagai pengawal atau pengawal bersama mengikut mana-mana yang berkenaan) adalah penerima tambahan data peribadi anda.

  6. Hak anda. Tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Peraturan, anda mempunyai hak untuk meminta kami memberi anda akses kepada data peribadi anda, hak untuk membetulkan atau memadam data peribadi anda atau sekatan pemprosesannya dan hak untuk mudah alih data peribadi anda.

   1. Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda yang telah anda berikan kepada kami pada bila-bila masa. Ini tidak menjejaskan kesahihan pemprosesan data peribadi anda sebelum penarikan balik persetujuan tersebut. Anda boleh menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda dengan mengklik pada hiperpautan yang disediakan dalam mana-mana komunikasi komersial yang kami hantar kepada anda atau dengan menghantar mesej e-mel ke alamat e-mel hubungan kami (lihat Artikel 1.2 Maklumat ini).

   2. Jika anda mengesyaki bahawa pemprosesan data peribadi anda telah melanggar atau melanggar Peraturan, anda mempunyai hak, antara lain, untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan, khususnya dengan pihak berkuasa penyeliaan di Negara Anggota EU di mana anda biasanya bermastautin, bekerja atau di mana tempat pelanggaran yang didakwa terletak.

   3. Anda tidak mempunyai kewajipan untuk memberikan data peribadi. Peruntukan data peribadi anda bukanlah keperluan undang-undang atau kontrak, dan juga bukan keperluan yang diperlukan untuk memasuki kontrak.

 5. PEMPROSESAN YANG BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN KUKI HTTP PADA PERANTI ANDA

  1. Spesifikasi pemprosesan. Melalui bar kuki yang terletak di Tapak Web ("Bar"), anda boleh memberi kami persetujuan anda untuk pemprosesan data peribadi anda berkaitan dengan penyimpanan kuki http pada peranti anda.

   Dalam Prague pada 9. 10. 2023

  2. Tujuan pemprosesan. Tujuan pemprosesan data peribadi berbeza-beza bergantung pada sifat kuki yang disimpan, dan maklumat yang lebih terperinci akan diberikan kepada anda dalam Bar atau dalam dokumen lain yang diterbitkan oleh kami.

  3. Asas undang-undang. Asas undang-undang untuk pemprosesan data peribadi anda adalah persetujuan yang anda berikan kepada kami dalam pengertian Perkara 6 (1) (a) peraturan itu.

  4. Tempoh pengekalan. Maklumat mengenai tempoh penyimpanan data peribadi berhubung dengan penyimpanan kuki individu berbeza-beza bergantung pada sifat kuki yang disimpan, dan maklumat yang lebih terperinci akan diberikan kepada anda dalam Bar atau dalam dokumen lain yang diterbitkan oleh kami.

  5. Penerima lain. Kategori penerima data peribadi berbeza-beza bergantung pada jenis kuki yang disimpan, dan maklumat yang lebih terperinci akan diberikan kepada anda dalam Bar atau dalam dokumen lain yang diterbitkan oleh kami.

  6. Hak anda. Tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Peraturan, anda mempunyai hak untuk meminta kami memberi anda akses kepada data peribadi anda, hak untuk membetulkan atau memadam data peribadi anda atau sekatan pemprosesannya, dan hak untuk mudah alih data peribadi anda.

   1. Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda yang telah anda berikan kepada kami pada bila-bila masa. Ini tidak menjejaskan kesahihan pemprosesan data peribadi anda sebelum penarikan balik persetujuan tersebut. Anda boleh menarik balik persetujuan anda melalui Tapak Web.

   2. Jika anda mengesyaki bahawa pemprosesan data peribadi anda telah melanggar atau melanggar Peraturan, anda mempunyai hak, antara lain, untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan, khususnya dengan pihak berkuasa penyeliaan di Negara Anggota EU di mana anda biasanya bermastautin, bekerja atau di mana tempat pelanggaran Peraturan yang didakwa terletak.

   3. Anda tidak diwajibkan untuk memberikan data peribadi. Peruntukan data peribadi anda bukanlah keperluan undang-undang atau kontrak, dan juga keperluan yang diperlukan untuk memasuki kontrak.

 6. KESELAMATAN MAKLUMAT ANDA

  1. Kami menggunakan langkah-langkah keselamatan pentadbiran, teknikal dan fakta untuk melindungi data peribadi anda mengikut peraturan undang-undang yang mengikat secara amnya.

 7. Maklumat lain

  1. Membuat keputusan secara automatik. Kami tidak menjalankan pembuatan keputusan individu secara automatik dalam pengertian Perkara 22 Peraturan itu.

  2. Aktiviti pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab atas tindakan pihak ketiga di mana anda mendedahkan maklumat peribadi atau sensitif, dan kami tidak mempunyai kuasa untuk mengarahkan atau mengawal penghantaran tawaran pihak ketiga. Jika anda tidak lagi mahu menerima surat-menyurat, e-mel atau komunikasi lain daripada pihak ketiga, sila hubungi pihak ketiga tersebut secara langsung.

 8. PEMINDAHAN DATA PERIBADI DI LUAR KESATUAN EROPAH (EU)

  1. Kami tidak berhasrat untuk memindahkan data peribadi anda dengan sengaja ke negara ketiga (negara bukan EU) atau organisasi antarabangsa, namun beberapa rakan kongsi kami, seperti penerima lain data peribadi yang disebutkan di atas, mungkin berpangkalan di negara bukan EU atau menyimpan data pada pelayan di luar EU. Dalam kes sedemikian, mungkin terdapat "pemindahan data anda ke negara ketiga (ke negara bukan EU)" dalam pengertian Peraturan, termasuk ke negara-negara di mana Suruhanjaya Eropah belum memutuskan perlindungan yang mencukupi sama dengan undang-undang EU. Dalam kes sedemikian, kami akan memastikan bahawa data peribadi anda diproses dan dilindungi kedua-duanya mengikut terma dan syarat perlindungan data standard kami, tetapi juga melalui perlindungan yang sesuai yang dinyatakan dalam Perkara 46 Peraturan dan tersedia, sebagai contoh, di sini.

 9. PERUBAHAN DAN PINDAAN

  1. Kami akan memaklumkan anda tentang sebarang perubahan kepada Maklumat ini.

  2. Kami menggalakkan anda untuk menyemak Maklumat ini dengan kerap untuk memastikan bahawa anda mengetahui hak-hak anda.

Livesport s.r.o.